ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES). Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, οδός Πόντου 37, 570 11 Νέα Μεσημβρία. Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) και είναι εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Μητρώο Θεσσαλονίκης, με αριθμό Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 37870505000.

Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) μέσω της ιστοσελίδας www.flyup.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.flyup.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.flyup.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ”φορτωθεί“, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Σχετικά με την υπηρεσία ’Καιρός‘
Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μεταφέρει μετεωρολογικά στοιχεία και προϊόντα, τα οποία ανήκουν στην ΕΜΥ και για τα οποία της δόθηκε η παρούσα άδεια περιορισμένης χρήσης. Τα μετεωρολογικά προϊόντα προστατεύονται από το νόμο ‘περί πνευματικής ιδιοκτησίας ’ και δεν είναι σε δημόσια χρήση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας, ανακτώντας το προστατευμένο υλικό. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς, οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή:
Οι τελικοί χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν αποκτούν κανένα κυριαρχικό δικαίωμα με το να ανακτούν το προστατευμένο υλικό.
Απαγορεύονται ρητά, χωρίς σύμβαση για εκχώρηση άδειας, τα παρακάτω: αντιγραφή, αναδιανομή, εκτύπωση, αναμετάδοση με ΜΜΕ (π.χ. μέσω Internet) ή διάθεση όλων ή μέρους των εκχωρημένων με άδεια δεδομένων ή προϊόντων για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, η παροχή εργασιών που βασίζονται σε εκχωρημένα με άδεια προϊόντα ή εργασιών, που να συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα.
Απαγορεύεται η παραποίηση, προσαρμογή ή τροποποίηση των αναφερόμενων στην παρούσα στοιχείων και προϊόντων της ΕΜΥ.
Tο μόνο δικαίωμα που έχει ο τελικός χρήστης του συγκεκριμένου χώρου του διαδικτύου, είναι να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για ίδια χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς και δεν μπορεί να αντιγράψει τις πληροφορίες αυτές στο δικό του διαδικτυακό χώρο, εκτός και αν έχει και ο ίδιος υπογράψει σύμβαση με την ΕΜΥ.
Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. Σε περιπτώσεις Προσφορών Επαγγελματιών μέσω της ιστοσελίδας www.flyup.gr, η Εταιρία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα www.flyup.gr, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της Προσφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία που χορηγεί την προσφορά.»
Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του www.flyup.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.flyup.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.flyup.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.flyup.gr.
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES)
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyper-links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Αξιολογήσεις – Απαντήσεις σε Αξιολογήσεις / Reviews
Ο χρήστης - επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους επαγγελματίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, εφόσον συνδεθεί και υποβάλλει την αξιολόγησή του στην αντίστοιχη φόρμα. Τα σχόλια αυτά μπορεί να είναι ορατά στα προφίλ των επαγγελματιών στην ιστοσελίδα www.flyup.gr εφόσον έχουν περάσει τη διαδικασία έγκρισης από την ομάδα του www.flyup.gr. Τα σχόλια αυτά οφείλει να τα υποβάλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινά. Ο χρήστης - επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων - προσβλητικών σχολίων. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών - επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεσθε σε αυτά. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του www.flyup.gr. Από τη στιγμή που ο χρήστης - επισκέπτης υποβάλει το σχόλιό του χρειάζονται κάποιες ημέρες για να εγκριθεί από την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) και να είναι ορατό στο προφίλ του επαγγελματία εφόσον τηρούνται οι όροι χρήσεως. Εάν η αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι γίνεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αντίκειται στα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική, παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, περιλαμβάνει προσωπικές/ εμπορικές πληροφορίες, περιλαμβάνει περιεχόμενο άσχετο με την παροχή της υπηρεσίας ή κάνει χρήση αθέμιτου ανταγωνισμού δεν δημοσιεύεται στο προφίλ του επαγγελματία. Ο χρήστης-επισκέπτης μπορεί να επεξεργαστεί τις αξιολογήσεις του ανά πάσα στιγμή και ισχύει για τις επεξεργασμένες απαντήσεις ό,τι αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που χρήστης-επισκέπτης διατηρεί και επαγγελματικό προφίλ στο www.flyup.gr, δεν επιτρέπεται να υποβάλλει σχόλιο για την ίδια του την επιχείρηση. Ο επαγγελματίας ενημερώνεται ηλεκτρονικά ότι έχει δεχθεί αξιολόγηση από χρήστη-επισκέπτη και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, εφόσον συνδεθεί στο flyup.gr και υποβάλλει την απάντησή του. Η απάντηση αυτή θα εμφανιστεί στα προφίλ του επαγγελματία στην ιστοσελίδα www.flyup.gr, εφόσον περάσει τη διαδικασία έγκρισης από την ομάδα του www.flyup.gr. Την απάντηση αυτή οφείλει να την υποβάλλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφής και ειλικρινής. Ο επαγγελματίας φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων - προσβλητικών σχολίων. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης απαντήσεων των επαγγελματιών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Οι απαντήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του www.flyup.gr. Από τη στιγμή που ο επαγγελματίας υποβάλλει την απάντησή του χρειάζονται κάποιες ημέρες για να εγκριθεί από την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) και να εμφανιστεί στο προφίλ του επαγγελματία, εφόσον τηρούνται οι όροι χρήσεως. Εάν η απάντηση αντίκειται στα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική, παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, περιλαμβάνει προσωπικές/ εμπορικές πληροφορίες, περιλαμβάνει περιεχόμενο άσχετο με την παροχή της υπηρεσίας ή κάνει χρήση αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν δημοσιεύεται στο προφίλ του επαγγελματία. Η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν εμπλέκεται σε διαφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών-επισκεπτών του flyup.gr σχετικά με αξιολογήσεις, καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να διακρίνει ποια πλευρά έχει δίκιο για μια συγκεκριμένη εμπειρία πελάτη. Σε περίπτωση που κάποια αξιολόγηση δεν πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES), ενημερώνεται ο χρήστης-επισκέπτης για αυτό και του γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε αποδεκτή, μέσω email. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που κάποια απάντηση επαγγελματία δεν πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES), ο επαγγελματίας ενημερώνεται για αυτό και του γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε αποδεκτή, μέσω email. Ο επαγγελματίας ενημερώνεται ηλεκτρονικά ότι έχει δεχθεί αξιολόγηση από χρήστη-επισκέπτη στο email που έχει δηλώσει στη ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) για την επιχείρησή του και εφόσον δεν έχει αιτηθεί προγενέστερα την διακοπή ενημερώσεων. Αν δεν έχει δηλωθεί email, μπορεί με επικοινωνία στο 2310729873 ή στο 6974319263 και στο customerservice@flyup.gr, να επιβεβαιώσει τόσο την ηλεκτρονική του διεύθυνση όσο και τη συναίνεσή του για λήψη ενημερώσεων.

Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.flyup.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την εταιρεία ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.
Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.
Η εταιρία μας υποχρεώθηκε να κάνει μερικά σκόπιμα σφάλματα μέσα στον οδηγό της ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κρούσμα παράνομης χρήσης των στοιχείων των προβαλλόμενων της τυχόν ήθελε παρουσιαστεί. Τα σφάλματα αυτά είναι ελάχιστα και ασήμαντα μπροστά στην τεράστια έκταση της ύλης του οδηγού της και εξασφαλίζουν την κατοχύρωση της εταιρίας μας.
Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους χρήστες του οδηγού μας για τα παραπάνω σφάλματα που γίνονται αποκλειστικά για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων της εταιρίας μας.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.flyup.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση Η επιχείρηση ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES)
Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES), όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Απαραίτητες Διευκρινίσεις:
Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής στοιχείων καταχώρισης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES).
Η επιχείρηση δεν καθίσταται υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
Η αλλαγή των στοιχείων καταχώρισης ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία που υπήρχε η καταχώριση.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.
Προσφορές Επραγγελματιών - Επιχειρήσεων
Αν με υπαιτιότητα του αγοραστή/χρήστη , δεν χρησιμοποιηθεί η προσφορά μέσα στη διάρκεια ισχύς της, η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ουδεμία ευθύνη φέρει προς τον χρήστη.
H προσφορά πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μία επίσκεψη, εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι η προσφορά αφορά υπηρεσίες που περιλαμβάνουν περισσότερες επισκέψεις.
Η προσφορά δε μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές της προβαλλόμενης επιχείρησης.
Όλες οι κρατήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες κ.λπ.) γίνονται βάσει διαθεσιμότητας της προβαλλόμενης επιχείρησης.
Η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) δεν συμμετέχει στις συμβάσεις πώλησης, αλλά παρέχει μόνο τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα www.flyup.gr στις προβαλλόμενες επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα /υπηρεσίες τους σε εκπτωτικές τιμές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε προσφορά που έχει αναρτηθεί στο www.flyup.gr. Το προϊόν/υπηρεσία τιμολογείται απευθείας από την Προβαλλόμενη Επιχείρηση προς τον Αγοραστή/χρήστη. Η ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (INFOGATE TECHNOLOGIES) ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες , τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας από την Προβαλλόμενη επιχείρηση στον χρήστη. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της Προσφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη της προβαλλόμενης επιχείρησης.