Διευκολύνεται η σύνδεση σε κορεσμένα δίκτυο φωτοβολταικών σταθμών επιχειρήσεων
Τη δυνατότητα λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών από επιχειρήσεις δίχως να είναι αναγκαία η έγχυση ενέργειας στο δίκτυο προβλέπει πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, για πρώτη φορά θα μπορούν συστήματα έως 250 κιλοβάτ να συνδέονται στη χαμηλή τάση, με πολύ λιγότερα έξοδα για τις εταιρείες. Όσο για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα μπορούν στο εξής να διασφαλίζουν όρους σύνδεσης με το δίκτυο εντός δύο εβδομάδων.

Τις συγκεκριμένες αλλαγές φέρνουν νέες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, τις οποίες παρουσιάζει σήμερα το worldenergynews.gr. Ειδικότερα, όσον αφορά στον ενεργειακό συμψηφισμό για επιχειρήσεις δίνεται στο εξής η δυνατότητα για συστήματα έως 250 κιλοβάτ (σήμερα το όριο είναι τα 100 κιλοβάτ) να συνδεθούν στην χαμηλή τάση, αντί για τη μέση τάση, περιορίζοντας και το σχετικό κόστος.

Επίσης, διευκολύνεται η σύνδεση σε κορεσμένα δίκτυο φωτοβολταικών σταθμών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ, δίχως να εγχέουν την παραγόμενη ενέργεια στο σύστημα, αλλά μόνο να την καταναλώνουν. Κατά τη λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, η παραγόμενη ενέργεια θα μπορεί να διατίθεται για την τροφοδότηση των φορτίων του αυτοπαραγωγού ή να εγχέεται στο δίκτυο. Προκειμένου η παραγόμενη ενέργεια να διατίθεται αποκλειστικά στα φορτία του αυτοπαραγωγού και ο σταθμός να μην εγχέει ενέργεια στο Δίκτυο - zero feed in- ενδεικτικά υλοποιείται το εξής σχήμα: στη είσοδο της εγκατάστασης εγκαθίσταται «αισθητήρας κατεύθυνσης» (energy flow direction sensor ή smart energy meter), μονοφασικός ή τριφασικός.

Πως θα αποφεύγεται η έγχυση στο σύστημα

Όταν λόγω αυξημένης παραγωγής ή και μειωμένου φορτίου υπάρχει περίσσια ποσότητα παραγόμενης ενέργειας, η οποία πρόκειται να εξέλθει από την ηλεκτρική εγκατάσταση στο δίκτυο, τότε ο σταθμός λαμβάνει εντολή από τον αισθητήρα για μείωση ή παύση της παραγωγής του, ούτως ώστε να μην εγχυθεί ενέργεια στο δίκτυο. Ισοδύναμες λύσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εφόσον τεκμηριώνουν και διασφαλίζουν τη μη έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο από την εγκατάσταση.

Το σχήμα zero feed in καθιστά δυνατή τη σύνδεση σταθμού παραγωγής σε κορεσμένο δίκτυο, αρκεί ο κορεσμός να οφείλεται στην υπέρβαση της ονομαστικής ισχύος των στοιχείων του δικτύου ή στην υπέρβαση των επιθυμητών ορίων της τάσης σε κόμβους του δικτύου. Στην περίπτωση που το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί κορεσμένο λόγω υπέρβασης της στάθμης βραχυκύκλωσης στο ζυγό μέσης τάσης, η υλοποίηση του zero feed in δεν καθιστά δυνατή τη σύνδεση του σταθμού παραγωγής.

Η διαδικασία αυτονόμησης

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει σταθμό σε περιοχή με κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο και να τον λειτουργεί μόνο για τις δικές της ανάγκες, δίχως να εγχέει ενέργεια στο δίκτυο υποχρεούται να καταθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ μια τεχνική περιγραφή από την οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση. Μαζί θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρολογικό σχέδιο και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή για τον σταθμό παραγωγής και τον «αισθητήρα κατευθυνσης». Η υποχρέωση μη έγχυσης ενέργειας προς το δίκτυο θα τίθεται ως ειδικός όρος στην προσφορά σύνδεσης και στη σύμβαση σύνδεσης με τον διαχειριστή.

Όσον αφορά στους οικιακούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος έως 50 kW (κιλοβάτ) και άλλους σταθμούς έως 20 κιλοβάτ (με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) η διαδικασία απλοποιείται και ο ενδιαφερόμενος απλώς γνωστοποιεί με αίτησή του στον ΔΕΔΔΗΕ την πρόθεσή του για σύνδεση του σταθμού παραγωγής. Ο Διαχειριστής θα πρέπει εντός δύο εβδομάδων να τον ενημερώνει για την αποδοχή ή απόρριψη της σύνδεσης.

Επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα από τις τράπεζες αλλά και φορολογικές απαλλαγές συνθέτουν το τρίπτυχο των δράσεων που θα ξεδιπλωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά να προωθούν τις «πράσινες επενδύσεις».

Προτεραιότητα συνιστά η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών και από ιδιώτες καθώς οι συγκεκριμένες επενδύσεις συμβάλλουν και στην μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και στην γενικότερη μείωση της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.

 

Στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο όσον αγορά στην διαμόρφωση του πλαισίου στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το υπουργείο Ανάπτυξης από την πλευρά του, προωθεί το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων -ειδικά ενεργοβόρων- προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζει τη δική του πρόταση για την αξιοποίηση των πόρων που θα διασφαλιστούν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Repower EU. Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο καλοκαίρι καθώς η Ελλάδα αναμένεται να εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξεως των 4-6 δισ. ευρώ. Με αυτούς τους πόρους αναμένεται να προωθηθεί και νέος γύρος του προγράμματος «εξοικονομώ» -στο οποίο αναμένεται ότι θα επανέλθει η επιδότηση των φωτοβολταϊκών- αλλά και ξεχωριστό πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών το οποίο θα αφορά και σε νοικοκυριά.

 

Στο «κάδρο» εκτός από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης μπαίνουν πλέον και το υπουργείο Οικονομικών, και οι τράπεζες αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του προωθεί φορολογικές διευκολύνσεις. Η αρχή έγινε με την ενσωμάτωση διάταξης στο νομοσχέδιο για το ΤΧΣ που κατατέθηκε την Παρασκευή η οποία προβλέπει προσαύξηση της έκπτωσης φόρου κατά 100% για τις πράσινες επενδύσεις. Βέβαια, οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση οπότε και από αυτό το μέτωπο απαιτείται… υπομονή.

 

Οι τράπεζες προετοιμάζουν ευνοϊκότερα χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς τα δάνεια που δίδονται σήμερα με επιτόκιο 7-8% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αυξάνουν σημαντικά την διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης. Όσο για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπουν πιο ενεργά στο «παιχνίδι» με προγράμματα συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας αλλά παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που θα αφορούν από την εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και τη χρήση του.

Ήδη στο υπουργείο Περιβάλλοντος δρομολογούν τις απαιτούμενες δράσεις και για την απλοποίηση του γραφειοκρατικού τμήματος των συγκεκριμένων επενδύσεων ώστε οι εγκαταστάσεις τουλάχιστον των μικρών φωτοβολταϊκών να γίνονται με μια απλή δήλωση στον ΔΕΔΔΗΕ και να μην απαιτείται η τρίμηνη υπομονή που προβλέπεται με το ισχύον καθεστώς. 

Η τρίτη και τελευταία για φέτος υπερπανσέληνος αναμένεται στις 12 Αυγούστου και θα είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη καθώς θα συμπέσει με βροχή «πεφταστεριών».

Συγκεκριμένα το βράδυ της Παρασκευής Αυγούστου, αλλά και του Σαββάτου 13/8, στον νυχτερινό ουρανό της χώρας μας και γενικότερα του βορείου ημισφαιρίου, αναμένεται ένα μια νυχτερινή φαντασμαγορία διάττοντων Περσείδων.

Οι Περσείδες είναι μια θεαματική βροχή διαττόντων. Πρόκειται για μικρά κομμάτια – απομεινάρια του κομήτη Σουίφτ-Τάτλ (109P/Swift-Tuttle) που, όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστιες ταχύτητες, καίγονται εξαιτίας της συμπιεσης της ατμόσφαιρας μπροστά στο αστρικό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Όποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης ονομάζονται μετεωρίτες, ενώ όσα είναι τόσο λαμπρά που φαίνονται να σχίζουν τον ουρανό ονομάζονται βολίδες.

Η αρχή της βροχής είναι ορατή από τα μέσα Ιουλίου κάθε χρόνο, με την κορύφωση μεταξύ 9 και 14 Αυγούστου, οπότε ο ρυθμός των μετεώρων φθάνει τα 60 και πλέον ανά ώρα.

Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
 • Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται με μια φαινομενικά ανυπέρβλητη ενεργειακή κρίση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανεξετάζουν την πυρηνική ενέργεια ως πιθανή λύση.
 • Οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν να σπάνε υψηλά ρεκόρ, καθιστώντας την καθαρή και αξιόπιστη φύση της πυρηνικής ενέργειας όλο και πιο ενδιαφέρουσα για τις κυβερνήσεις.
 • Ενώ ο ΔΟΕ έχει τονίσει τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τα αυξανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να υπονομεύσουν την πυρηνική ενέργεια.

Αντιμέτωπες με μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση, οι κυβερνήσεις στη Δύση επανεξετάζουν τις μακροχρόνιες θέσεις τους σχετικά με τον ρόλο της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ιστορία «επιστροφής» της πηγής ενέργειας των τελευταίων χρόνων. 

Η υποστήριξη για την πυρηνική ενέργεια έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν την πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική λύση για το πιο ακριβό φυσικό αέριο που έχουν πληρώσει ποτέ οι χώρες για εισαγωγή και ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών εκπομπών που θα βοηθούσε να διατηρηθούν ζωντανές οι φιλοδοξίες και οι στόχοι για το κλίμα.

Ακόμη και η Ιαπωνία και η Γερμανία, που είχαν δεσμευτεί να μειώσουν ή να καταργήσουν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, εξετάζουν τώρα τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόσφατα εγκριθείς νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού επεκτείνει τις φορολογικές εκπτώσεις και τη χρηματοδότηση σε πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η Καλιφόρνια επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό τον τελευταίο ενεργό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας πέρα ​​από την προγραμματισμένη προθεσμία κλεισίματος που έχει οριστεί για το 2025. 

Η διατήρηση των παλαιών πυρηνικών σταθμών σε λειτουργία μετά την αρχική ημερομηνία λήξης τους δεν είναι πάντα εύκολη λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται με την παράταση της διάρκειας ζωής των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις και μη ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις, οι κυβερνήσεις είναι όλο και πιο πρόθυμες να συμβιβαστούν όταν πρόκειται για την επίλυση των ελλείψεων ενέργειας.

Οι προοπτικές αλλάζουν εν μέσω παγκόσμιας έλλειψης ενέργειας και υψηλών τιμών φυσικού αερίου, ειδικά στην Ευρώπη και την Ασία, που αγωνίζονται για μη ρωσικό εφοδιασμό με φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την όπλα από τον Πούτιν στις παραδόσεις αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

IEA: Πυρηνική ισχύς για επιστροφή

«Το τοπίο της πολιτικής αλλάζει, ανοίγοντας ευκαιρίες για μια πυρηνική επιστροφή», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σε έκθεση του Ιουνίου 2022 .

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, η πυρηνική ενέργεια είναι σε καλή θέση για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των ανθρακούχων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς πυρηνική ενέργεια, το καθαρό μηδέν μέχρι το 2050 θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί, ανέφερε ο οργανισμός. 

Επίσης, «η παράταση της διάρκειας ζωής των πυρηνικών σταθμών είναι απαραίτητο μέρος μιας οικονομικά αποδοτικής πορείας προς το καθαρό μηδέν έως το 2050», λέει ο IEA, προσθέτοντας ότι τέτοιες επεκτάσεις χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, αλλά γενικά αποφέρουν ένα κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανταγωνιστικό με την αιολική και ηλιακή στις περισσότερες περιοχές. 

Επιπλέον, η δυναμική αναπτύσσεται πίσω από μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες που έχουν χαμηλότερο κόστος και κινδύνους σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς, σύμφωνα με τον IEA. 

Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική και υποστήριξη κινήτρων από τις κυβερνήσεις για να διασφαλιστεί η ασφαλής και βιώσιμη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών και να κινητοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, σημείωσε ο οργανισμός. 

Η Γερμανία και η Ιαπωνία επανεξετάζουν τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην παροχή ενέργειας 

Ορισμένοι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να επανεξετάσουν τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας για να εξασφαλίσουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια και ενδεχομένως να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη παροχή φυσικού αερίου εν μέσω ρωσικών περικοπών στην περίπτωση της Γερμανίας και υψηλών τιμών LNG στην περίπτωση της Ιαπωνίας. 

Η Γερμανία συζητά εάν θα τερματίσει την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στα τέλη του 2022, όπως είχε προγραμματιστεί, υπό το φως της κρίσης του φυσικού αερίου. Η Γερμανία έχει τρεις εναπομείναντες πυρηνικούς σταθμούς και θα πρέπει να κλείσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους βάσει ενός σχεδίου που υιοθέτησε η χώρα για να σταματήσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Στις αρχές Αυγούστου, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σηματοδότησε ότι «θα μπορούσε να έχει νόημα» να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πυρηνικά εργοστάσια. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να είναι δύσκολη επειδή πολλά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των Πρασίνων που αποτελούν μέρος της κυβέρνησης συνασπισμού, αντιτίθενται σθεναρά στην παράταση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας πέραν του 2022. 

Στην Ιαπωνία, σε μια μεγάλη στροφή την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση θέλει τώρα να επανεκκινήσει περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς που έμειναν σε αδράνεια μετά τη Φουκουσίμα και ενδιαφέρεται να αναπτύξει τεχνολογία μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, εν μέσω ενεργειακής κρίσης που οδήγησε σε εκκλήσεις από τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν ενέργεια αυτό το καλοκαίρι.  

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον νόμο για την πυρηνική ενέργεια με τη μείωση του πληθωρισμού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού - η κύρια νομοθεσία της κυβέρνησης Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που θα διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών. Ο νόμος επιτρέπει νέες εκπτώσεις φόρου παραγωγής (PTC) για υπάρχοντες πυρηνικούς σταθμούς, καθώς και «πιστώσεις ουδέτερης τεχνολογίας» για καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής καθαρού υδρογόνου με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνική ενέργεια.

Πέρυσι, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε το 19% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ και ήταν η μοναδική μεγαλύτερη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές, μπροστά από την παραγωγή αιολικής ενέργειας με 9,2%, σύμφωνα με στοιχεία ΕΠΕ.

«Η υποστήριξη του IRA για υπάρχουσες πυρηνικές γεννήτριες, προηγμένα έργα πυρηνικής ενέργειας και ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών καυσίμων θα επιτρέψει στην πυρηνική ενέργεια να συμβάλει σημαντικά στους κλιματικούς στόχους των ΗΠΑ, και με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσει δυνατότητες που μπορούν να εξαχθούν για την ενίσχυση των κλιματικών προσπαθειών παγκοσμίως. Ο Stephen S. Greene, μη μόνιμος ανώτερος συνεργάτης στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. 

Επίσης αυτόν τον μήνα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ πρότεινε την παράταση της διάρκειας ζωής του μοναδικού επιχειρησιακού πυρηνικού σταθμού της πολιτείας, του Diablo Canyon, έως το 2035 – δέκα χρόνια μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία κλεισίματος του 2025. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής προμηθεύει επί του παρόντος περίπου το 17% του μηδενικού άνθρακα της Καλιφόρνια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και το 8,6% της συνολικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Καλιφόρνια, αναφέρει το προσχέδιο πρότασης . Χωρίς πυρηνική ενέργεια, η Καλιφόρνια θα μπορούσε να δυσκολευτεί να κρατήσει τα φώτα αναμμένα στους καλοκαιρινούς καύσωνες μετά το 2025. 

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει την παράταση της διάρκειας ζωής των πυρηνικών σταθμών 

Καθώς οι καύσωνες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά, η έντονη ζέστη και η ξηρασία θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την παράταση της ζωής των παλαιών πυρηνικών σταθμών. Παράδειγμα: στη Γαλλία, όπου η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αντιπροσωπεύει περίπου το 70 τοις εκατό του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας, η EDF προειδοποίησε στις αρχές του καλοκαιριού ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία θα μειωθεί καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των ποταμών Ροδανού και Γκαρόν τους κάνουν πολύ ζεστούς για να ψύχουν τους αντιδραστήρες .   

Στη Φλόριντα, η Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικών των ΗΠΑ (NRC) ακύρωσε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους την άδεια του 2019 στη Florida Power & Light για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής δύο αντιδραστήρων ηλικίας 50 ετών για άλλα 30 χρόνια, διατάσσοντας μια νέα περιβαλλοντική αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που θα μπορούσε να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή.  

Τί είναι το Net Metering?

Είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας  και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε διάφορες χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και οι ΗΠΑ. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των  καταναλωτών να κάνουν χρήση του Νet Μetering. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7‐4‐2014) ενώ στις 30/12/2014 υπογράφηκε η τελική υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία

Αδειοδοτική διαδικασία

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της.

Δικαιολογητικά

Για την κατάθεση της αίτησης απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας (ή μισθωτήριο) του ακινήτου και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (αν υπάρχουν) ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (πχ σε περίπτωση πολυκατοικίας). Τα υπόλοιπα έγγραφα αφορούν τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και τις σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις του επιβλέποντος μηχανικού. Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται παρακάτω:

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή μισθωτήριο
 • Οικοδομική άδεια ή άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του κτιρίου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή σχετικές  υπεύθυνες δηλώσεις (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
 • Κάτοψη οροφής - δώματος  - κεκλιμένης στέγης  ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
 • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

Χρεώσεις και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Η τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει ένας οικιακός καταναλωτής συμπεριλαμβανόμενων των χρεώσεων του Δικτύου Μεταφοράς, του Δικτύου Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5%, το ΕΤΜΕΑΡ και τις λοιπές επιβαρύνσεις και του ΦΠΑ φτάνει τα 0,1927€/kWh. Επομένως αφαιρώντας τις χρεώσεις ΥΚΩ για τον οικιακό καταναλωτή ο συμψηφισμός θα γίνεται περίπου στα 0,185€/kWh περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει ένας μικρός εμπορικός καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω χρεώσεων φτάνει τα 0,165€/kWh περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2011 και το 2012 η μέση ετήσια κατανάλωση στις αστικές περιοχές της  χώρας ήταν  4000kWh. Πολλαπλασιάζοντας την ετήσια κατανάλωση με την ανωτέρω τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό προκύπτει ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 740 ευρώ (4.000kWh * 0,185€/kWh = 740 ευρώ). 

Απόδοση

Η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από ένα Φ/Β σύστημα είναι για την Αθήνα περίπου 11350 kWh/kWp. Επομένως, για να καλύψει εξολοκλήρου την ετήσια ηλεκτρική του ενέργεια από Φ/Β ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί να εγκαταστήσει ένα σύστημα μεγέθους 3,0kWp το οποίο θα παράγει ετησίως περίπου 4,050 kWh (3 kWp* 11350 kWh/kWp = 4,050 kWh).

Κόστος και απόσβεση Φ/Β συστήματος

Ενδεικτικά, το κόστος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος  για έναν οικιακό καταναλωτή είναι περίπου 1.700,00 €/kWh και περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την εγκατάσταση (Φ/Β γεννήτριες, αντιστροφείς, βάσεις, καλώδια κλπ.), τα μεταφορικά και τις απαιτούμενες μελέτες. Επομένως, ένα ενδεικτικό κόστος κατασκευής ενός σταθμού ισχύος 3,0 kWp θα είναι περίπου 5.100 ευρώ. Αν θεωρήσουμε ότι το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ θα είναι περίπου  400 ευρώ,  προκύπτει ως τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ 5.500,00 ευρώ και η απόσβεση της επένδυσης μέσω της εξοικονόμησης της ενέργειας και του συμψηφισμού θα γίνεται σε 7,3 χρόνια (5.500 ευρώ / 750 ευρώ που θα εξοικονομούνται ετησίως). 

Προϋποθέσεις

- Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων Φ/Β συστημάτων σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις του Net Metering έχουν οι κύριοι των  οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά την παραχώρηση χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο ή τον έχοντα νόμιμη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

- Κάθε  φωτοβολταϊκό  σύστημα  αντιστοιχίζεται  αποκλειστικά  με  έναν  μετρητή κατανάλωσης.

- Επιτρέπεται  η  μετάβαση  από  το  υφιστάμενο  «Ειδικό  πρόγραμμα  ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες  κτιρίων» στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού.

Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του NetMetering.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της  παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση  των  λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης.

- Οι πολεοδομικοί όροι εγκατάστασης έχουν ήδη καθοριστεί στο «Ειδικό  πρόγραμμα  ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες  κτιρίων» και μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ.

 Γιατί NetMetering?

 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος  και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ και άλλων παρόχων.
 • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
 • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια.
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
 • Μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των γειτονικών περιοχών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα

 

 

 

Σελίδα 1 από 2